Bytový areál Podlusky

Návrhem na pozemku vznikne polosoukromý prostor pro bydlení s vlastním parterem. Návrh bude realizován ve dvou etapách, které tvoří různé typy objektů. Prvním typem je bytový dům, kde by byty měly být směřovány na mladé rodiny s dětmi či na obyvatele, kteří nepotřebují vlastní zahradu, ale vyžadují jistý komfort, bezpečnost a vybavenost od místa, ve kterém žijí. Druhým typem objektu je nízkoenergetický rodinný dům o třech bytových jednotkách s důrazem na ekologický provoz, kvalitní a prostorné dispozice a vlastní zahrady.
První objekt vychází ze zástavby tradiční pro danou lokalitu (jak z hlediska půdorysného tvaru tak z hlediska hmotového a materiálového řešení) a z objektu, který na parcele původně ležel.

Druhý objekt, nízkoenergetický rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, není svým tvarem typický pro danou lokalitu, nicméně maximálně využívá reliéf terénu, reaguje na hranu původního lomu a v kombinaci s terénními úpravami a použitými materiály vytváří hmoty "zapuštěné" do svahu. Maximálním možným způsobem tak vytváří souznění s místní přírodou.

Členění domů 2.etapy vychází z ostrých hran kamene, který se zde těžil. To se odráží v zalamování (tesání) architektury, které má zároveň funkční využití, kdy jednotlivé lomy vytvářejí na zahradách polosoukromá zákoutí. Toto tvarování díky jižní orientaci rovněž využívá potenciál tepelných zisků.

Projektované fáze:

  architektonická studie (2015)

  dokumentace pro stavební povolení

  prováděcí dokumentace

V realizace I.etapa

Tým:

  Martin Poledníček

  Petr Levý

  Radek Eis

  Anna Synková

  Jakub Sedlák