Kino Česká Kamenice

Rekonstrukce respektuje stávající historickou budovu a snaží se skloubit původní provoz objektu, který plnil čistě funkci městského biografu, s novými požadavky zadavatele. Objekt se stává kulturním centrem, které dětem již ráno před školní výukou nabízí útočiště. Během dopoledne mohou učitelé využít prostory centra pro výuku. Odpoledne slouží prostory žákům jako studovna. Večer může veřejnost navštívit kulturní akce pořádané ve velkém sále nebo zajít na projekci filmu.

Projektované fáze: 

  architektonická soutěž

Rok:

  2019

Tým:

  Martin Poledníček

  Jakub Sedlák

  Anna Synková

  Stanislav Janíček

  Radek Eis