Mateřská škola Semily

Veřejná architektonická soutěž pro město Semily na novostavbu mateřské školy. 

Ústředním motivem projektu je centrální komunikační prostor - hala, ve které mohou probíhat společné aktivity. K tomuto prostoru přiléhají veškeré ostatní provozy. Toto přehledné uspořádání je funkční a zároveň usnadňuje orientaci návštěvníkům a rodičům dětí. Centrální hala se tak stala hlavním komunikačním, ale také společenským prostorem. Hala je rovněž zcela oddělitelná od ostatních prostor a v pozdějších hodinách, kdy školka není využívána dětmi, mohou být prostory pronajímány. 

Rozmístění samotných funkčních bloků okolo centrální haly vychází z požadavků na proslunění a dispoziční návaznosti jednotlivých provozů. Paprskovitým rozmístěním jednotlivých bloků je dosaženo uspořádání zahrady, které nabízí jednotlivým třídám polosoukromé, ale přehledné prostory. Řešení navíc umožňuje přístup do centrální haly ze všech částí venkovní zahrady. Výsledné řešení je v harmonickém souladu se svým okolím. Vznikla tak hravá architektura, která je blízká dětem.

 

Projektované fáze:

  architektonická soutěž

Projekt: 2015

Tým:

  Martin Poledníček