Občanské centrum Dobřejovice

Návrh objektu vychází z tvaru původních vesnických stavení. Tyto hmoty jsou sestavené a propojené tak, aby vytvořily v území jasně rozpoznatelnou stavbu občanského centra.

Celková hmota stavby tedy nepůsobí robustním dojmem, ale zachovává malé měřítko typické pro vesnický charakter zástavby.

Základním prvkem jsou jednopodlažní hmoty se sedlovou střechou a výrazně obdélným půdorysem.  Z těchto hmot jsme sestavili soubor staveb, které na sebe navazují jak provozy, tak architektonickým pojetím.

Jednotícím prvkem je jednopodlažní hmota s plochou střechou. Část školky navazuje tvarem a objemem na rodinné domy v ulici a postupně graduje do nárožní hlavní budovy. Zde dochází ke křížení dvou hlavních objektů, které reagují na uliční čáry obou křížených ulic. 

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Projekt: 2016

Realizace plánována na rok 2020

Tým:

  Martin Poledníček

  Petr Levý

  Ondřej Ženožička