Rodinný dům s ok(n)em

Dům je navržen v klasickém tvarosloví s prvky typickými pro tradiční český rodinný dům, ale i s moderními elementy tak, aby plnil vysoké nároky na současné bydlení. Základní hmotou je kvádr se sedlovou střechou, který je doplněn o přístřešek kryjící jak parkovací stání, tak z části i velkou terasu.

Dům se velkými prosklenými plochami obrací do zahrady a vůči rušné silnici se co nejvíce uzavírá - na tuto stranu směřují pouze dvě okna, která je možno zavřít posuvnými okenicemi. Výrazným bodem návrhu je prosklení v severní štítové fasádě, které je součástí průhledové osy celým domem od vstupu, skrz centrální obytný prostor až do exteriéru, kde se nachází zákoutí se stromy a jezírkem. Prosklení je vysunuto ven z fasády a orámováno dřevěnou šambránou. V interiéru je zasazeno do dřevěné nábytkové stěny a jeho širší parapet slouží k posezení. Stává se tak živým obrazem, který umožňuje výhled do okrasné části zahrady. Další velká prosklení jsou umístěna v severovýchodní fasádě v návaznosti na terasu, která je rozčleněna na relaxační a jídelní část sloupky přístřešku.

Přístřešek má dřevěnou kostrukci tvořenou stejně velkými poli a jeho výraz vychází z konstrukčního řešení. Bariéru od ulice zde tvoří dřevěná deska a vodorovné latě, které zároveň působí společně s táhly ve střešních polích i jako ztužení.

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Rok: 2019

Tým:

  Martin Poledníček

  Anna Synková