Rodinný dům Žďár nad Sázavou

Dům tvoří dvě materiálově i tvarově odlišné hmoty. Hlavní část se sedlovou střechou kopíruje uliční čáru a vychází z umístění původního objektu. Fasáda směrem do ulice je provedena v minimalistickém duchu, bez oken a zbytečného členění či dekorativních prvků. V přízemí jsou vlevo pouze velmi diskrétně provedená garážová vrata. Výrazným prvkem je průchod, který umožňuje částečný průhled do zahrady a narušuje tak bariéru, kterou by dům vytvořil mezi ulicí a zahradou. Do tohoto průchodu jsou orientovány vstupy do objektu (hlavní vstup do obytné části a vstup do garáže). Vertikální okna jsou navržena v obou štítových stěn v úrovni 2.NP. Jihozápadním směrem se otevírají nejhezčí výhledy do zahrady a na zeleň lemující nedaleký potok. Sedlová střecha je tedy na této straně doplněna výrazným vikýřem s okny do jednotlivých ložnic.

V pravé části přízemí hlavní hmoty je díky změně materiálu a částečnému odskočení fasády navozena iluze, že v tomto místě je objekt podepřen druhou hmotou. Tento jednopodlažní kvádr, který je kolmý na uliční čáru, pokračuje až do zahrady. Modernější pojetí (základní tvar, míra prosklení, i materiálové řešení) kontrastuje s klasickým tvarem hlavní hmoty. Směrem do ulice a k sousednímu pozemku jsou fasády kvůli zachování soukromí téměř bez oken. Hlavní prosklení se odehrává směrem do zahrady. Velké prosklené plochy zajišťují vizuální i funkční propojení jídelní a obývací části s exteriérem.

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Rok: 2019

Tým:

  Martin Poledníček

  Anna Synková

  Jakub Sedlák

  Radek Eis