Rodinné domy Slivenec II

Dům je tvořen jednoduchou hmotou klasických tvarů, která je výrazně podélná a má sedlovou střechu. Tento přístup byl zvolen zejména z důvodu respektu k tradiční místní zástavbě, zároveň kopírujeme tvar parcely a vytváříme velkou jižní zahradu. Aby byl výhled do zahrady zdůrazněn a vnitřní prostory prosluněny, je zhruba uprostřed z této hmoty mírně vysunut dvoupatrový vikýř. Ten zároveň dlouhou fasádu opticky narušuje a vytváří dominantní prvek s výrazným prosklením. Dům má být soudobý, a proto jsou volena čistá, minimalistická řešení bez zbytečných dekorativních detailů a jednoduché tvary. To mimo jiné znamená, že střecha je
navržena bez přesahu (se skrytým žlabem), okna jsou jednotně volena jako vysoká přes celou výšku podlaží, opakují se základní materiály na fasádě atd.


Kolmo na hlavní hmotu je umístěn jednoduchý betonový přístřešek s plochou střechou pro parkovací stání, který zároveň kryje vstup do domu. Opět vycházíme z tradičního přístupu, kdy k hlavnímu objektu se sedlovou střechou přiléhaly garáže s plochými střechami. Tento přístřešek vytváří částečnou bariéru (optickou i akustickou) mezi ulicí K Holyni a zahradou a požadované soukromí. Nechtěli jsme ale vytvářet neprostupnou bariéru, která uzavře průhledy do zahrady/zeleně, a z toho důvodu je konstrukce přístřešku doplněna o částečně průhledné materiály jako dřevěné laťování nebo pororošt.

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Rok: 2018

Tým:

  Martin Poledníček

  Radek Eis

  Anna Synková

  Jakub Sedlák