Rodinné domy v Radotíně

Dva rodinné domy ve svahu využívají výhled do údolí, kde se stéká Berounka a Vltava. Návrh vychází z podmínek úzké parcely, limitu zastavěnosti a reliéfu terénu.  Jejich tvary jsou čisté a moderní. Konstrukce jsou čitelné a každý prvek v návrhu má svoji funkci. Pojetí vychází z tradiční funkcionalistické architektury. Velký důraz je kladen na prosklené konstrukce, které umožňují panoramatický výhled. Úmyslně jsou zdůrazňovány jednotlivé stropní (střešní) desky, které svými přesahy vytvářejí terasy a zároveň vykonzolované střechy, které mimo jiné chrání před jižním sluncem. V horních patrech jsou půdorysné rozměry desek menší, což opticky zmenšuje i hmoty domů. 

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  návrh interiéru

  dokumentace pro stavební povolení

  dokumentace pro provedení stavby

  autorský dozor

Projekt: 2016-2017

Realizace: 2018-

Tým:

  Martin Poledníček

  Petr Levý

  Radek Eis

  Stanislav Janíček