Rodinný dům Bášť

Základní architektonické řešení tvoří dvě hmoty obdélníkového tvaru, které jsou k sobě vzájemně natočené o 90° a vytvářejí půdorys tvaru "T". Hlavním motivem pojetí obou tvarů, a to jak hmotového, tak materiálového, je výrazný kontrast.

Hmota sloužící jako garáž má stanovou střechu, jejíž vrchol je excentricky vyosen severním směrem. Objekt má čisté linie bez dekoračních detailů, což podporuje i střecha bez přesahu. Okenní otvory užšího profilu jsou navrženy přes celou výšku místností. Hmota s obytnou funkcí má plochou střechu, která přesahuje půdorys ve všech směrech. Tím je zabráněno přehřívání velkých prosklených ploch a zároveň tak vzniká přístřešek nad terasou. 

Obě hmoty jsou od sebe odděleny vstupní halou, která je navržena jako prosklený blok, a to včetně střechy. Toto řešení pocitově zdůrazňuje, kde se nachází hlavní vstup, a zároveň nabízí průhled skrz celý dům i permanentní kontakt s oblohou. Vstupní hala se tak stává výrazným prvkem, který vzájemně odděluje jednotlivé hmoty i provozy.

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  návrh interiéru

  dokumentace pro stavební povolení

  dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2016

Realizace: 2018

Tým:

  Martin Poledníček

  Petr Levý

  Ondřej Ženožička