Rodinný dům Chýnice

Celý dům je přízemní, ale půdorysně i výškově je členěn dle funkcí dané části. Průhledovou osu domem tvoří vstupní část. Ta odděluje nejnižší část s garáží od ostatních provozů. Střední výšku mají ložnicové části s příslušenstvím a nejvyšší část je hmota s hlavním obytným prostorem. Všechny části jsou zastřešeny plochými střechami, které budou dle konstrukčních možností co nejtenčí. Střechy jsou různě přetažené (vykonzolované) v závislosti na požadavku na stínění a v souladu s kompozičním řešením celého domu. U celého návrhu byl kladen velký důraz na kompozici, gradaci a další přístupy, které pracují s objektem jako s uměleckým dílem. Nic z toho ale nesmělo ovlivňovat požadavky na funkčnost a požadované dispoziční řešení. Specifický přístup u návrhu je také k oknům a prosvětlení obecně. V objektu nejsou vůbec používána tradiční okna ve smyslu klasického otvoru ve stěně s parapetem. Spíše jde o přístup, kdy je okno samostatným proskleným segmentem stejně jako stěna. Prosklení pak podtrhuje výrazné vertikály a horizontály se kterými se v návrhu pracuje.

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  návrh interiéru

  dokumentace pro stavební povolení

  autorský dozor

Projekt: 2017

Realizace: 2018-

Tým:

  Martin Poledníček

  Petr Levý

  Radek Eis

  Anna Synková

  Stanislav Janíček