Rodinný dům Říčany

Základním nosným motivem celého návrhu je souznění s přírodou. To se odráží jak v pojetí základních tvarů, tak v dispozičním řešení a použitých materiálech. V principu jsou kombinována dvě základní architektonická tvarosloví, která se promítají do dvou různých částí domu.


První částí domu je přízemní kamenná hmota, která má v půdorysu tvar "U". Kámen vytváří pocit, že jde o pevný ustálený fundament, který zde přirozeně "vyrostl" - je součástí přírody. Aby byl odlehčenější a vzdušnější, je kombinován s velkými prosklenými plochami a některé jeho pohledové hrany jsou změkčeny obloukem. Na středové ose domu se na obou fasádách nachází největší prosklené části, což umožňuje průhled skrz celý objekt. Při pohledu z interiéru se v tomto místě stírá rozhraní mezi vnitřním a vnějším prostorem. Na středové ose se zároveň nachází pro investory nejdůležitější prostory, kuchyně s jídelnou a hlavní terasa.


Druhá část domu je omítnuta hliněnou omítkou. Jde o archetypální tradiční hmotu se sedlovou střechou, která "prorůstá" do kamenné části. Nechybí tradiční prvky jako vikýře, břidlicová střecha či dominantní kamenný komín. Vše má ale "modernější" detail.


Díky kombinaci těchto dvou pojetí vzniká opticky menší objekt v rovnováze s přírodou. Tento přístup pak doplňují další prvky, jako je zeleň na plochých střechách, částečné zastřešení terasy dřevěnými trámy, kompozičně vyvážené rozložení oken se zajímavým prvkem kulatého okna v obývacím pokoji či organický tvar hlavní terasy.

Projektované fáze:

  architektonická studie

Rok: 2018

Tým:

  Martin Poledníček

  Radek Eis

  Anna Synková

  Jakub Sedlák

  Stanislav Janíček