Rodinný dům Roudnice nad Labem

Zadáním bylo vytvořit kompaktní jednoúrovňový dům. Strohost základní kvádrové hmoty oživuje druhý, kolmo umístěný kvádr, který jednoduchý tvar narušuje výškově, půdorysně i materiálově. Toto uspořádání odráží dispoziční řešení domu, protože právě do menší kvádrové hmoty je umístěn hlavní obytný prostor s vyšší světlou výškou. Fasáda obývací části je obložena dřevem a z velké části je prosklená, nabízí tak na jedné straně výhled do zeleně za komunikací a na straně druhé návaznost na zahradu. Třetí, vedlejší, hmotou je opět kvádr, oddělený od hlavního objektu průchodem do zahrady. Nachází se zde zahradní sklad. S hlavní částí ho spojuje pouze přístřešek, který zároveň vytváří kryté stání pro dva osobní automobily a závětří.

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Projekt: 2017

Realizace: 2018

Tým:

  Ondřej Ženožička

  Martin Poledníček

  Petr Levý