Rodinný dům Sedlčánky

Dům je tvořen třemi různými hmotami – domy, ale i přesto působí kompaktním a harmonickým dojmem. Dvě hmoty jsou archetypální - obdélný půdorys se sedlovou střechou o sklonu 45°. Obě jsou hřebenem orientovány v ose východ-západ. Leží vedle sebe, těsně se dotýkají fasádami. V ose hřebene jsou půdorysně odskočeny, čímž vytváří vhodná zákoutí pro venkovní terasu na jedné straně a kryté závětří na straně druhé. Mezi oba domy je v úrovni střech vsazen trojúhelníkový klín. Jde o spojující  prvek v podkroví, který díky proskleným stěnám nenarušuje čisté tvary sedlových střech. Tyto dvě základní hmoty doplňuje dvojgaráž. Jednoduchý kvádr s plochou střechou, která svými přesahy vytváří stínění jižní fasády a kryté závětří.

Všechny tři domy jsou materiálově i měřítkově odlišeny. Největší je světlý, s výraznými prosklenými plochami. Jeho „menší brácha“ je obložený cihelnými pásky. Doplňuje je přízemní kvádr obložený šedými fasádními deskami a spojuje je prosklený trojúhelníkový klín. Kompoziční tečkou je výrazná vertikála v podobě komínu. Členění fasád odpovídá požadavkům na kvalitně prosluněný vnitřní prostor a vhodně doplňuje archetypální tvary domů.

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Rok: 2016-2017

Tým:

  Ondřej Ženožička

  Martin Poledníček

  Petr Levý