Rodinný dům Slivenec

Dům je tvořen třemi základními hmotami. Hlavní je klasická se sedlovou střechou, která objemově kopíruje klasický archetypální objekt. Je proložena dvěma kvádry. Jeden, horizontální, je výškově o půl patra posunut vůči hlavní hmotě. Druhý tvoří vertikální komunikační prostor. Na střeše horizontálního kvádru je navržena vyvýšená terasa s výhledem do údolí. Východní štítová fasáda je pro maximální využití výhledu z velké části prosklená. Výrazným prvkem této fasády je transparentní sešikmení fasády v patře, které je natočeno ve směru výhledu.

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Projekt: 2017

Tým:

  Martin Poledníček

  Radek Eis

  Anna Synková

  Stanislav Janíček

  Jakub Sedlák