Rodinný dům Velká Dobrá

Dům je tvořen třemi různými hmotami. Hlavní je podlouhlá se sedlovou střechou. Tím, že je uložena v severojižní ose v blízkosti okraje parcely, vytváří bariéru před nežádoucími vlivy ze sousedního pozemku, kde se chová ptactvo. Tento dojem bariéry je ještě umocněn zdí z gabionů, která k hmotě těsně přiléhá. Další dvě části jsou jednoduché kvádry, které jsou umístěny tak, aby dohromady celek vytvářel rozevřené "účko"gradující k centrálnímu objektu.

Mezi hlavní hmotou a dvěma přilehlými objekty, z nichž v jednom se nachází dvougaráž a zázemí a ve druhém klidová zóna, je zachována průhledová osa skrz dům do krajiny. Prostor mezi dvougaráží a hlavní obytnou částí je kryt stříškou a nachází se zde hlavní vstup. 

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  návrh interiéru

  dokumentace pro stavební povolení

  dokumentace pro provedení stavby

  autorský dozor

Projekt: 2017

Realizace 2018-

Tým:

  Martin Poledníček

  Petr Levý

  Radek Eis

  Anna Synková

  Stanislav Janíček