Rodinný dům Zákolany

Jedná se o poměrně specifické zadání i parcelu. Hlavním požadavkem investorů je dům, který je v harmonii s okolní přírodou. Ta má dům nejen obklopovat, ale i do něj vstupovat. S tím souvisí i požadavek, aby byl součástí domu dominantní strom.
Samotný návrh vychází tedy ze středobodu, kterým je právě tento strom. Ten je umístěn v těžišti domu. Jednotlivé hmoty objektu svojí členitostí a dynamikou strom obklopují a tento přírodní prvek se tak stává součástí objektu. Cílem bylo narušit klasické hranice mezi interiérem a exteriérem a naopak vzájemným prolínáním dosáhnout harmonie s okolní přírodou.
Základní hmoty návrhu tvoří dva přízemní kvádry, které mezi sebou vytváří volný prostor. Ten funguje jako vzdušná vstupní hala a poskytuje průhled od vstupu na dominantní strom. Na tyto kvádry je posazena třetí hmota jednoduchého obdelníkového půdorysu se sedlovou střechou, zastřešující právě vstupní halu. Jedná se o dvě různá tvarosloví architektury - moderní, tvarově čisté kvádry ve světlé omítce a v kontrastu k nim klasický objekt se sedlovou střechou vycházející z tradiční zástavby, v dřevěném obkladu. Tímto kontrastem je úmyslně narušována kompaktnost domu. Návrch je tak charakteristický svou dynamikou a vzdušností.
Každá ze základních hmot zároveň odpovídá jednotlivým provozům. V kvádrech je hostinský pokoj a centrální obytný prostor a v patře pak všechny ložnice a jejich potřebné zázemí. Ve vstupní části je dále návrh doplněn o přístřešek pro automobily a v místě terasy je konstrukce částečně zastřešující terasu. Díky členitosti domu jsou uživatelé prakticky nepřetržitě v kontaktu se stromem a zároveň celou zahradou. Zároveň je maximálně využit potenciál jižní orientace.

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  dokumentace pro stavební povolení

Rok: 2019

Tým:

  Martin Poledníček

  Jakub Sedlák

  Anna Synková

  Stanislav Janíček