Viladům Suchdol

Soukromý developerský projekt na viladům se čtyřmi bytovými jednotkami je plánován na samém okraji Prahy. Umístění domu na pozemku je dáno stavební čarou, která probíhá celou ulicí. Před jednoduchou hlavní hmotu s plochou střechou předstupuje, stejně jako v případě ostatních domů v ulici, pouze přístavek se schodištěm. Půdorysná velikost a podlažnost domu bere ohled na okolní objekty a vychází z jejich velikosti, dům tak hmotově zapadá do okolní zástavby větších rodinných domů. Záměrem bylo každému bytu poskytnout vlastní venkovní prostor. V přízemí tak vznikají zahrádky, zatímco hlavní hmota je členěna lodžiemi a terasami. 

 

Projektované fáze:

  architektonická studie

  návrh interiéru

  dokumentace pro stavební povolení

  dokumentace pro provedení stavby

Projekt: 2017

Tým:

  Martin Poledníček

  Petr Levý

  Radek Eis

  Anna Synková

  Stanislav Janíček

  Jakub Sedlák