Základní škola Louňovice

Architektonický návrh zohledňuje složitý provoz a funkční vazby jednotlivých částí školního areálu. Vzdělání na základních školách se v České republice dělí do dvou na sebe navazujících stupňů. Toto rozdělení je reflektováno také v návrhu školního areálu. Hlavní budova se skládá ze dvou samostatných křídel, v nichž je oddělen provoz I. a II. stupně. Každá část školy má svůj vlastní vstup z hlavního veřejného prostranství na jihozápadním rohu parcely a oba stupně základní školy tak mohou fungovat nezávisle na sobě. Hmoty obou křídel jsou vůči sobě natočeny tak, že v půdoryse vytváří tvar písmene “V”. V místě, kde jsou štíty obou budov nejblíže, jsou oba domy propojeny společnou halou. Severně, směrem k lesu, se křídla obou stupňů rozevírají a vzniká mezi nimi v úrovni 1.PP společná zahrada. Tato je ze severu uzavřena jídelnou, která je druhým propojením obou částí školy. Budova školy má dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu s mírným sklonem. Díky snížení úrovně terénu dvora mohl být směrem do zahrady plně využit i suterén objektu.

Samotné tvarosloví architektury pracuje se dvěma základními principy. Jeden z nich pojednává hmotu jako jednoduchý čistý bílý kvádr s okny opakujícími se v pravidelném modulu a je zastřešen šikmou střechou. Druhý princip je hmota s plochou zelenou střechou s prosklenou fasádou umožňující průhledy skrz objekt. Před prosklenou fasádou probíhá dřevěné laťování. Tyto výrazné dřevěné vertikální prvky v kombinaci se zelnou střechou opticky navazují na okolní les. Ve výsledku se podařilo vizuálně rozdělit velké hmoty na menší objekty, které se blíží okolní zástavbě a jsou zasazeny do vzrostlé zeleně.

 

Projektované fáze: 

  architektonická soutěž

Rok:

  2018

Tým:

  Martin Poledníček

  Jakub Sedlák

  Anna Synková

  Stanislav Janíček

  Radek Eis