Rekonstrukce objektu č.p. 383, Vysoké Mýto

Nárožní budova č.p. 383 byla postavena v druhé polovině 19. století jako budova C.K. Berního úřadu. Později v domě sídlil okresní úřad a nakonec sloužily prostory domu jako internát a domov mládeže. Dům není do dnešní doby památkově chráněn. Tato skutečnost přispěla k množství radikálních stavebních úprav, kterými dům především během posledních dekád prošel. Po nedokončené rekonstrukci byl objekt v roce 2008 zakonzervován a nevyužíván. Studie řeší konverzi objektu na bytový dům. Cílem návrhu bylo najít řešení, které zachová historické hodnoty domu a zároveň umožní bydlení v bytech, které svými dispozicemi odpovídají dnešním standardům. Přestože není objekt památkově chráněn, tak jsme k domu přistupovali s respektem a pokorou. Hlavními body návrhu bylo:

  • vyčištění objektu od zásahů a vestaveb
  • návrat k původnímu čistému konstrukčnímu řešení domu – dvojtrakt
  • rozdělení na byty při maximálním respektování původních konstrukcí
  • znovuvyužití reprezentativnosti vstupních částí a schodišť
  • obnova vstupního schodiště ve vchodu z ul. Generála Závady
  • zachování historických uličních fasád
  • obnova zrušených vikýřů dle historických fotografií
tým:
Martin Poledníček, Jakub Sedlák, Anna Línková
projektové fáze:
studie (2021)
Kategorie