Městské bydlení Polička

Odměna v architektonické soutěži

Urbanistické řešení vychází z městské zástavby typické pro danou lokalitu. Součástí návrhu je vytvoření parku/hřiště ve „vnitrobloku“. Cílem návrhu je vytvořit tvarově jednoduché objekty se sedlovou střechou. Stejně jako u okolních domů jsou fasády bez půdorysných odskoků a dodržují uliční čáru. Hřebeny střech jsou v různých výškových úrovních. Tímto se měřítkem dostáváme blíže k okolní zástavbě rodinných domů a zároveň domy gradují směrem k nároží. Čistota a jednoduchost tvarů koresponduje i s řešením detailů a použitím materiálů (střecha bez přesahu, skrytý sokl, žádné dekorativní/zdobné prvky). Minimalistický koncept podtrhuje barevná střídmost.

tým:
Martin Poledníček, Jakub Sedlák, Anna Línková, Zuzana Butelová, Radek Eis, Stanislav Janíček
projektové fáze:
studie / architektonická soutěž (2020)