Vila s výhledem

Moderní vila s výraznými přesahy střech. Výrazné linie, prosklení. Důraz na výhled do údolí a protější kostelík.

tým:
Martin Poledníček, Anna Línková
projektové fáze:
studie (2020)
Kategorie